Tag Archives: verotus

Forming Motions out of Tabloid Billboards

Normaali

Viikko 27


 

Tällä viikolla tarkoitus on ensimmäistä kertaa harjoitella aloitteiden tekoa jonkin muun kuin sähköisten mallien ja internetin avustuksella, siltä varalta että sähköä ei ole saatavilla. Olen valinnut tarkoitusta varten analogiajan ikonin: lööpin. Lööpeistä saa ”nopeaa energiaa”; niiden sanamäärä on tunnetusti rajallinen (1 päälause tai lauseke) mutta aihemäärä melko rajaton ja yhteiseksi oletetun tiedon määrä suuri. Väittelyissä yhteiseksi oletetusta voi sitten laajentaa omaan erityisempään tietoon.

Ensimmäinen lööppi on satunnaisesti valittu arkistolööppi tältä vuosikymmeneltä:

Tämän lööpin aihemäärästä olisi tarjoitus pystyä muovaamaan ainakin 2 motionia, koska edellisessä postauksessa se määrä (2) olisi yleisöltä saatava. Lisäksi kaikista otsikoista ei hyvälläkään tahdolla voi saada järkevää motionia aikaiseksi (esim. yksittäisestä kuolinuutisesta).

Kokeillaan ensimmäiseksi otsaketta ”Ei varaa edes jäätelöön — köyhät perheet kertovat kesistään”. Tästä voisi kokeilla tehdä motionit

  • THW raise social welfare subsidies for the summer
  • THB that Finns ruin their health by their excessive ice-cream habit

Kokeillaan toiseksi otsaketta ”Näin lääkärit väistelevät palkkaveroa”. Tästä voisi kokeilla tehdä motionit

  • THW mandate GPs to serve 8 years at the NHS or other public surgery before a private clinic
  • THB that tax progression should form a curve like the letter V when it comes to income tax
  • THB that tax progression should follow the shape of one of the letters on the issue of taxation

Ja viimeisenä otsikko ”Asiantuntija varoittaa riskeistä: syötkö sinäkin liikaa lihaa?” Tästä tulisi motionit

  • THB that people should eat less beef and pork (i.e. red meat)
  • THW make eaten berries, fruit and vegetables free from VAT/tax-deductible

Jälkipuinti
Minkä motionin puolesta itse äänestäisin käsiäänestyksessä, väittelyyn ottamista varten?
Ottaisin joko vaihtoehdon 1, 4 tai 7. Niissä on kaikissa hieman epäortodoksista tai anomaalista yhteiskunnallista ajattelua taustalla, ja siksi niistä voisi sukeutua kiintoisia väittelyitä.

Mainokset

Leftist Levy Won’t Break

Normaali

Viikko 24


 

Date: Apr 4th, 2013
Motion
: THW have dividends doled out of private and holding companies taxfree for the duration of one year 
Role: Rep. (opp.)


The Cause and Effect of Taxation

The government wants to give tax breaks to those who want quick cash as capital income from their holding companies and family-operated LLCs.

We have to remember that in this situation…. our duties are…. (pun intended)…. varied and multiple. We have to take care of our young, handicapped, retarded and old, while oiling at the same time the machine that takes care of these people and their needs.

Giving cheap money on the cheap to money-grabbers won’t help the system or the machine. No amount of tax-exempt money will benefit the needy, because they don’t — generally speaking — supply goods or services to the very rich. What a tax reform would amount to would be a pay-day for the piggy-bank-hoarding giga-rich and other well-off people.

Why is this so? It is like this, because at the present money is being shovelled onto and past the sidelines beyond taxation and consumption. This money, if it isn’t taxed at the source or en route of transfer, won’t be taxed in consumption either, because it is not consumed but stashed. None of this money will benefit anyone, save for the marginal banking fees some tiny-nation island banks collect, in return for stashing this money away.

Mechanization and globalization take care of two things:
a) Unemployment will rise and b) Those who are well off will do nothing to solve that problem. It is up to those who have fiscal or financial money to solve dilemmas that bear on employment. Fiscal money is money with a Conscience. Cheap dividends, to the contrary, mainly benefit the private purses or briefcases of individuals; and in some cases, institutions, when they act as stakeholders. That is money without a conscience.

Triple Glazing
What taxation in this country is alike is triple glazing. Namely, money is taxed a) when it being created, b) when it is being transferred and c) when it is being spent. Thanks to this triple-pane window principle, we have our Nordic socially oriented Welfare system that we would like to keep and maintain. What the Government tries to do is make the glazing thinner for those, who own property, shares, stock and the like (capital income) — but the problem is that a window is and should be — transparent. We don’t need dim, dirty, obscure windows. We need standard translucent windows as taxpayers and recipients and beneficiaries of the thankful effects of fiscal money. Even rich people benefit from tax money; they just don’t want to encourage others’ acknowledging that, as they want to make it understood that they are self-made and that they made their own Fortunes (in two senses of the word; ¹ fate and ² lucre), while in fact it was their family who made that fortune decades or centuries ago, with the help of a slew of other families.

Tax cuts to the mega-rich? No thanks. Medium taxation for everyone, or high taxation for everyone. That’s how fair, transparent money systems of merit and credit are built.


Arvio: Puhe tuntuu aluksi vähän lyhyeltä verrattuna joihinkin aikaisempiin puheisiini, mutta sen edetessä lauserytmi on niin ytimekästä, että täytelauseiden värkkääminen eteen tai taakse tuntuisi keinotekoiselta ja väkinäiseltä. Olkoon puhe siis tällainen, joka tiivistää vasemmistolaisen talouspolitiikan perushengen. Ainakin mielipide tulee selväksi.

Owning Up

Normaali

Viikko 20


 

Date: April 4th, 2013
Motion: THW equalize the level of dividend taxation between different shareholders to the same level
Role: Rep. (opp.)


At this point in time, big business is being dealt a hand by the government in the form of dividend taxation. The intention is Good. The idea is to have big proprietors remain in the country in helping them to keep more of their money. Otherwise, their intention in all likelihood were to escape to the tax havens of Estonia first and different island tax havens secondly (the Cayman Islands being the proverbial example, but Jersey, Malta etc. following in its heels). Finland decreasingly offers a lucrative place to operate a business. ”Safety” and ”stability” are no longer watchwords to run a business by. Namely, volatile nations have learnt to please investors and possibly protect the formers’ interests more than those of their native citizens.

The people at the losing end (small investors) are a marginal group. Their dividends are taxed strictly, but at least they get to keep most of it, over a half. It is money they have not personally worked for. Rather, they should demand other money-friendly investment instruments from their banks and fund managers. It’s the latters’ job to come up with lucrative investing schemes. On the other hand, Finland cannot afford to lose any of its holding-company capitalists. Their importance as employers, consumers and spenders is way too important. Personally, I can say that when I got money out of a holding company I had a share in (9 %), I spent all of the money I got within a year and that money was further slapped with the VAT on most occasions or transactions. Alcohol expenditure, for instance, was significant, and that in itself is a great source of tax revenue for the govt. of this country.

Even if this recent development was a bad collective decision, it can be made right with a slew of other personal decisions. If holding companies get the warm shoulder, maybe people should form holding companies. Maybe the state itself should get a lot of its revenue from holding companies, including Finnair, Senate Properties or some other state-owned corporation. If direct taxation sucks, why wouldn’t we all use indirect taxation then instead; at least, those who can?

Any tax reform may feel good, if one is at the receiving end of the said, specific tax reform. A holding company doesn’t necessarily have to be a corporate behemoth’s piggy bank. It can be Your piggy bank, and if you are a good citizen/consumer, you will then spend what you get in capital income, and that in turn will fuel and lubricate our shared, joint economy and weal.

Thank you.


Arvio: Puhe on hieman sekava, mikä johtuu siitä, että sen kirjoittamisajankohtana tapahtui jonkinlainen muutos osakkeiden ja osinkojen tuomien pääomatulojen verotuksessa. Muutos oli sellainen, että se asetti erilaiseen asemaan ne, joilla oli yhtäältä suoria osakeomistuksia ja toisaalta erilaisia rahasto-omistuksia pankkien kautta tai hallinnointiyhtiön osakkeita. Jos tätä ei tiedä, puheessa ei ole juuri järkeä. Vastustuksen pointti on siinä, että opposition edustajana haluan jonkin pääomatulon muodon, johon kohdistuu matalampi verotus, kuin että kaikki pääomatulo olisi raskaasti verotettua. Lyhyenä, vaikeasti pidennettävänä puheena tämä puhe jättää toivomisen varaa.